Show menu

Objava izbora projekta "Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite"

20. 11. 2017
Objava izbora projekta (Uradni list RS št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017) oziroma izida javnega razpisa, št. 430-452/2017 t. 430-227/2017, za izvedbo projekta "Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite", objavljenega v Uradnem listu RS, št. 25/17, pod objavo Ob-2250/17, z dne 19. 5. 2017, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve