Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2018–2021

20. 11. 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2018–2021 (Uradni list RS št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2018–2021 na vseh znanstvenih področjih.

Bilateralni projekti trajajo tri leta.

V okviru tega javnega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Turčija.

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 22. decembra 2017, do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.