Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2018–2019

20. 11. 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2018–2019 (Uradni list RS št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017)

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2018–2019 je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (v nadaljevanju: OSIC) v obdobju 2018–2019 po znanstvenih vedah (naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika) in sofinanciranje naslednjih njihovih nalog:
  • sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov vodenja bibliografij raziskovalcev,
  • spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI,
  • organiziranje arbitraže v primeru vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju z znanstvenimi sveti ved),
  • redigiranje bibliografskih zapisov s spremembo tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih enot,
  • vodenje bibliografij raziskovalcev slovenskega rodu, ki delujejo v tujini, in drugih raziskovalcev, ki niso vključeni v raziskovalne skupine,
  • sodelovanje pri povezovanju sistema COBISS s tujimi informacijskimi viri,
  • pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vsebin iz področja in raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za izvajanje navedenih nalog.

Rok za oddajo prijav 12. 12. 2017, do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije