Show menu

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017

20. 11. 2017
Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017 (Uradni list RS št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017)

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil, namenjenih pred-financiranju projektov kmetijskih gospodarstev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva iz programskega obdobja 2014–2020 in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Javni razpis je odprt od 18. 12. 2017 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.4.2018.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad