Show menu

Sprememba: Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018

28. 11. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017) Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018, oznaka razpisa: 6036-240/2017/9, z dne 9. 11. 2017, objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/17 z dne 17. 11. 2017 (Ob-3439/17), objavljamo naslednje spremembe:
V I. poglavju javnega razpisa se točka d) spremeni tako, da se glasi:
»d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2018 (v nadaljevanju Koordinacija TVU 2018)«;
V II. poglavju javnega razpisa se točka d) spremeni tako, da se glasi:
»d) Koordinacija TVU 2018«;
V III. poglavju javnega razpisa se točka d) spremeni tako, da se glasi:
»d) Koordinacija TVU 2018«;
V IV. poglavju javnega razpisa se točka d) spremeni tako, da se glasi:
»d) Koordinacija TVU 2018«;
V IV. poglavju javnega razpisa se prvi odstavek točke d) spremeni tako, da se glasi:
»Prijavitelje Koordinacije TVU 2018 se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:«

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport