Show menu

Sprememba: Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP

28. 11. 2017
Spremembe (Uradni list RS št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017) Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 5 z dne 3. 2. 2017 (Ob-1225/17), s spremembami dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 25. 8. 2017 (Ob-2876/17).

V 1. poglavju javnega razpisa se v 4. točki spremeni skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih, ki po novem znaša 15.670.000,00 EUR. Razdelitev sredstev po upravičenih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo je 
sledeča:
Problemsko območje
Višina posojil Maribor s širšo okolico 7.020.000,00 EUR
Pokolpje 4.320.000,00 EUR
Hrastnik, Radeče, Trbovlje 1.620.000,00 EUR
Pomurje 2.710.000,00 EUR
V 3. poglavju javnega razpisa se 1. točka po novem glasi:
»1. Roki za oddajo prijav so: 6. 3. 2017, 3. 4. 2017, 1. 5. 2017. 1. 6. 2017, 1. 7. 2017, 1. 9. 2017, 15. 10. 2017, 30. 11. 2017, 15. 1. 2018 ter 28. 2. 2018.«

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad

http://www.regionalnisklad.si/novice-in-obvestila/podaljsanje-razpisa-za-ugodna-posojila-na-problemskih-obmocjih