Show menu

Sprememba: Javnega razpisa za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev...

28. 11. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017) Javnega razpisa za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019, z dne 7. 7. 2017, št. 24-05/2016-66, objavljen v Uradnem listu RS, št.   35/17, z dne 7. 7. 2017

Izvajalec razpisa: Center RS za poklicno izobraževanje

http://www.cpi.si/novica.aspx?id=408