Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2018 in 2019

28. 11. 2017
Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2018 in 2019 (Uradni list RS št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev. Projekt je namenjen odraslim in otrokom žrtvam trgovine z ljudmi.

Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev obsega:
  1. nastanitev in nudenje psihosocialne podpore žrtvam trgovine z ljudmi pri nujnem umiku iz ogrožajočih okoliščin in vsebuje: ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo, psihosocialno podporo,pomoč pri dostopanju do osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje,zagotavljanje varnosti žrtev in zaposlenih, ki sodelujejo pri posameznem primeru, kadar je to potrebno, 24-urno dosegljivost izvajalca za žrtve v krizni namestitvi, storitve prevajanja in tolmačenja, kadar je to potrebno, svetovanje in nudenje informacij zlasti v zvezi z njihovimi pravicami v jeziku, ki ga razumejo, pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj v izvorno državo in druge naloge v smislu opolnomočenja;
  2. informiranje in osveščanje otrok, mladih in vzgojno pedagoškega kadra ter morebitnih drugih ciljnih populacij o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi: izdelava in distribucija informativnega gradiva v slovenskem jeziku, v nakladi 15.000 izvodov, izvedba 24 delavnic v letu 2018 in 24 delavnic v letu 2019, pri čemer mora izvajalec upoštevati enakomerno regijsko pokritost.

Rok za prejem ponudb: 11.12.2017

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.