Show menu

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018«

28. 11. 2017
Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018« (Uradni list RS št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Ministrstvo za kulturo bo spodbujalo k aktivnostim osebe iz ciljne skupine ter spodbujalo delodajalce, da te osebe zaposlujejo bodisi na novih ali na obstoječih delovnih mestih. V okviru tega ukrepa bodo podprta tudi usposabljanja oseb iz ciljne skupine

Rok za prejem ponudb: 10.01.2018

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo