Show menu

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč (UL 66/2017)

28. 11. 2017
Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč (Uradni list RS št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017)

Rok za oddajo ponudb je petek, 8.12.2017, do 12.ure. 

Izvajalec razpisa: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije