Show menu

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«

4. 12. 2017
Popravek javnega razpisa za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« (Uradni list RS št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017) objavljenega v Uradnem listu RS, št. 62/17 z dne 3. 11. 2017 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1066