Show menu

Javni razpis za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za leti 2018 in 2019, št. 430-1396/2017

4. 12. 2017
Javni razpis za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za leti 2018 in 2019, št. 430-1396/2017 (Uradni list RS št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017)

Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za leti 2018 in 2019, v Republiki Sloveniji.

Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju v obliki namestitve v varni prostor, ki vsebuje: ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo (za odrasle in otroke žrtve trgovine z ljudmi), psihološko pomoč (za odrasle in otroke žrtve trgovine z ljudmi), 24-urno dosegljivost po telefonu za nameščene žrtve v varnem prostoru in naročnika, pomoč pri urejanju statusa v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o tujcih, pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, prevajalske storitve in tolmačenje, če je potrebno, pomoč pri seznanjanju otrok žrtev z njihovimi pravicami, njihovo vlogo ter z vsebino in časovnim razporedom in potekom postopkov ter z razrešitvijo njihovih zadev, pomoč, ki zagotavlja, da so pravice in interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani in obravnavani na ustreznih stopnjah kazenskega pregona proti storilcem; pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore mladoletnim (otrokom) žrtvam trgovine z ljudmi v celotnem pravnem postopku, svetovanje in nudenje informacij, zlasti v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj v izvorno državo, ostale ukrepe v smislu socializacije in vključevanja v okolje, zagotavljanje varnosti žrtev in zaposlenih, ki sodelujejo pri posameznem primeru, če je to potrebno, osveščanje ciljnih populacij, ki so lahko potencialne žrtve trgovine z ljudmi – izdelava in distribucija informativnega gradiva v tujih jezikih (10.000 kom).

Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe do 31. 12. 2019, sredstva pa morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Rok za prejem ponudb: 08. 1. 2018 do 15:00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve