Show menu

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018

4. 12. 2017
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018 (Uradni list RS št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017)

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) v letu 2018.

Sofinancira se izvajanje dejavnosti ISIO, ki se izvaja v vseh statističnih regijah, pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vključuje postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Obdobje izvajanja dejavnosti po tem razpisu je od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018.

Ciljna skupina so odrasli, ki niso zaposleni, med katere spadajo: brezposelni, osipniki, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi, obsojenci na prestajanju kazni zapora in drugi.

Rok za prejem ponudb: 15.12.2017 do 12:00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport