Show menu

Sprememba Javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017

12. 12. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017) Javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 20 z dne 21. 4. 2017 (Ob-2059/17), v katerega se vključi naslednja sprememba:
  • v 3. poglavju javnega razpisa »Rok in način prijave« se 1. točka po novem glasi: »Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 28. 2. 2018.«.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad