Show menu

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

12. 12. 2017
Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu (Uradni list RS št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017)

Namen javnega razpisa za razpisni področji A in B v letu 2018:finančna podpora avtohtoni slovenski  narodni  skupnosti  v  zamejstvu  in  Slovencem po svetu (v nadaljevanju: javni razpis) je financiranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije 
  • vsestransko spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo zunaj Republike Slovenije, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Cilji javnega razpisa so:
  1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev zunaj Republike Slovenije,
  2. povezovanje skupnosti zunaj Republike Slovenije z matično domovino,
  3. delovanje in povezovanje slovenske skupnosti zunaj  Republike  Slovenije  na  področju  mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja ali na drugih področjih.

Rok za oddajo vlog: 20. 12. 2017 do 15. ure.

Izvajalec razpisa: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja