Show menu

Javni razpis za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu – AO 2017

12. 12. 2017
Javni razpis za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu – AO 2017 (Uradni list RS št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017)

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 21. in 22. aprilom 2017 utrpeli izpad prihodka.

Namen javnega razpisa je zagotovitev obratnih sredstev za sadjarje in vinogradnike za izvedbo vseh potrebnih ukrepov za ponovno vzpostavitev razmer za proizvodnjo sadja in grozdja v naslednji pridelovalni sezoni.

Cilj javnega razpisa je ohranjanje dejavnosti sadjarstva in vinogradništva po pozebi.

Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 2. 2018.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad