Show menu

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Zlatoličje

12. 12. 2017
Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Zlatoličje (Uradni list RS št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017) 

Rok za oddajo ponudb: 29. 12. 2017 do 12. ure. 

Izvajalec razpisa: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov

http://www.s-kzg.si/si/