Show menu

Sprememba Javnega razpisa za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu – AO 2017

19. 12. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017) Javnega razpisa za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu – AO 2017, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69/17:

I. Drugi odstavek točke 2.6 javnega razpisa »Višinazaprošenih sredstev« se po novem glasi: »Vlagatelj lahko zaprosi za največ 3.500 evrov posojila na hektar sadovnjakov ali vinogradov s stopnjo poškodovanosti 30 % ali več.«

II. V skladu s spremembami javnega razpisa je spremenjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo). Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad