Show menu

Sprememba Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

19. 12. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017) Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 5 z dne 3. 2. 2017 (Ob-1225/17), s spremembami dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 25. 8. 2017 (Ob-2876/17) ter v Uradnem listu RS, št. 66 z dne 24. 11. 2017 (Ob-3516/17).

V 1. poglavju javnega razpisa se v 4. točki spremeni skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih, ki po novem znaša 20.000.000,00 EUR. 

Razdelitev sredstev po upravičenih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo je sledeča:
Problemsko območje
Višina posojil
  • Maribor s širšo okolico 7.020.000,00 EUR
  • Pokolpje 4.320.000,00 EUR
  • Hrastnik, Radeče, Trbovlje 3.240.000,00 EUR
  • Pomurje 5.420.000,00 EUR

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad