Show menu

Obvestilo Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah...

19. 12. 2017
Obvestilo (Uradni list RS št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017) o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2018 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JPR-SO-2018).

Predmet razpisa je  financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Rok za oddajo vlog: 15. 1. 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo 

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/