Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2017

19. 12. 2017
Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2017 (Uradni list RS št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017)

Predmet javnega razpisa je  sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz  držav članic Evropske unije ali   partnerskih držav, ki  delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije (v nadaljnjem besedilu: instrumenti EU):

  • Evropski razvojni sklad (EDF),
  • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
  • Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
  • Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
  • Instrument za predpristopno pomoč (IPA II)

Rok za oddajo vlog je 8. januar 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zunanje zadeve