Show menu

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2017/18

19. 12. 2017
Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2017/18 (Uradni list RS št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017)


Predmet in namen razpisa

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v glasbenih šolah, vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih  za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah in dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in sicer za subvencioniranje šolnine za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih…

Rok za prejem ponudb: 18. 1. 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport