Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018–2020

19. 12. 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018–2020 (Uradni list RS št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017) 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov do deset dni in daljših medsebojnih obiskov do trideset dni slovenskih in italijanskih raziskovalcev, ki bodo izvajali skupne raziskovalne projekte v letih 2018–2020.

Rok za oddajo prijav: 15. 2. 2018, do 15. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije