Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije...

19. 12. 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2018–2020 (Uradni list RS št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017)

Namen  javnega  razpisa je  nadaljevati in okrepiti uspešno dvostransko znanstveno sodelovanje po   načelu vzajemnosti, razvijanja in utrjevanja znanja na področjih, ki  so v interesu obeh držav in  usposabljanje mlajših raziskovalcev in podiplomskih študentov na doktorski in podoktorski ravni.

Rok za oddajo prijav: 15. 2. 2018, do 15. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/17/razp-franc-CEA-18-20.asp