Show menu

Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018–2021«

4. 1. 2018
Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018–2021« (Uradni list RS št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitev na področju kulture. Za zagotovitev trajnejših učinkov bo v ukrepe spodbujanja zaposlovanja ciljne skupine vključeno strokovno mentorstvo. Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so v trenutku vključitve v projekt 
stare do vključno 29 let. Uspešnost in način izvedbe usposabljanja pod mentorstvom v okviru trajanja projekta bosta evidentirana v končnem poročilu mentorja, ki je del razpisne dokumentacije.

Namen javnega razpisa je pridobitev in krepitev sposobnosti, znanj, veščin spretnosti vključenih oseb ter dvig ključnih kompetenc, s čimer se povečujejo njihove zaposlitvene možnosti. Prijavitelji (upravičenci) so lahko javni zavodi s področja kulture. Oseba vključena v  delovni proces institucije, bo pod strokovnim vodstvom mentorja opravljala naloge in pridobivala znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Vključitev posamezne osebe iz ciljne skupine v operacijo bo trajala najmanj dvanajst mesecev v obsegu zaposlitve za polni 
delovni čas.

Cilji javnega razpisa so:
  • omogočanje  pridobivanja  kompetenc,  referenc, znanja in delovnih izkušenj brezposelnim ustvarjalcem na področju kulture v Sloveniji z namenom integracije ciljne skupine mladih, ki so v trenutku vključitve v projekt stari do vključno 29 let, na trg delovne sile;
  • spodbujanje zaposlitvenih možnosti ter vzpostavitev  spodbudnejšega  delovnega  okolja  na  področju kulture;
  • povečanje deleža zaposlenih od vključenih mladih v ukrepe na trgu dela.

Rok za prejem ponudb: 31.01.201

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo