Show menu

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetsko pogodbeništvo v določenih objektih Ministrstva za kulturo«

4. 1. 2018
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetsko pogodbeništvo v določenih objektih Ministrstva za kulturo« (Uradni list RS št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017)

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.

Rok za prejem ponudb: 05.02.2018 do 09:00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1859