Show menu

Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«

4. 1. 2018
Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018« (Uradni list RS št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017)

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oziroma vzgojitelji začetniki preko  načrtovanega,  organiziranega  in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so opredeljeni v točki 2.3. javnega razpisa.

Namen  javnega  razpisa  je  čimprejšnja  in  ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.


Rok za prejem ponudb: 23.01.2018

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1583