Show menu

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ...

4. 1. 2018
Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2018 (Uradni list RS št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017)

Namen projekta je pomagati izbranim športnim panogam pri iskanju, usmerjanju in treniranju talentov za posamezno športno panogo.

Cilji projekta so:
  • razviti ekspertni model spremljanja mladostnikov, ki bo zagotovil vse potrebne parametre za odločanje stroke pri vključevanju mladih v posamezno športno panogo;
  • razviti bazo znanja v okviru potencialnega modela uspešnosti v izbranih športnih panogah, ki bo omogočila učinkovito in uspešno odkrivanje, animiranje in usmerjanje mladih talentov v izbrane športne panoge;
  • izračunati ocene potencialne uspešnosti talentov, ki bodo temeljile na dejansko izvedenih meritvah izbranih dejavnikov modela potencialne uspešnosti, da bodo na osnovi teh ocen športne panoge seznanjene s potencialno zmožnostjo svojih športnikov oziroma z njihovo talentiranostjo;
  • na osnovi konkretnih rezultatov ocene talentiranosti bodo trenerji lažje poiskali nove talente in jih usmerili v svojo športno panogo.

Rok za oddajo prijave: 22. 1. 2018.

Izvajalec razpisa: Fundacija za šport