Show menu

Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2018

4. 1. 2018
Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2018 (Uradni list RS št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017)

Predmet javnega  razpisa  je sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije.

Namen javnega razpisa je prispevati:
  • k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse;
  • k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe;
  • h krepitvi pomena in vloge kakovosti oblikovanja prostora za razvoj družbe in kakovost življenja;
  • k ozaveščanju in izobraževanju  širše  javnosti o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
  • h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja.

Rok za prejem ponudb: 15.01.2018 do 12:00 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor