Show menu

Izid javnega razpisa, št. 430-718/2017 za izvedbo medijske kampanje, namenjene državljanom tretjih držav in organiziranje središč medkulturnega dialoga,

4. 1. 2018
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projektov oziroma Izid javnega razpisa, št. 430-718/2017 za  izvedbo  medijske  kampanje,  namenjene  državljanom tretjih držav in organiziranje središč medkulturnega dialoga, št. 430-718/2017, ki se financira iz Sklada za azil,  migracije  in  vključevanje  in  sredstev  Ministrstva za notranje zadeve, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 40/17, pod objavo št. Ob-2717/17, z dne 21. 7. 2017 in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve. (Uradni list RS št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017)


Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve