Show menu

Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017

4. 1. 2018
Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017 (Uradni list RS št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017)

Predmet javnega razpisa je reprogramiranje finančnih obveznosti vlagateljev, ki so investirali v sadjarstvo in vinogradništvo in pri katerih je prišlo do nezmožnosti vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih posojil zaradi pozebe v letu 2017. Investicijsko posojilo je posojilo za vlaganja v izgradnjo in obnovo sadovnjakov in vinogradov, vključno z nakupom, gradnjo, adaptacijo ali izboljšanjem nepremičnin, nakupom kmetijske mehanizacije, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, nakupom zemljišč, vendar vse vezano na dejavnost sadjarstva in vinogradništva.

Roka za oddajo vlog sta 5. 2. 2018 in 30. 3. 2018. 

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad