Show menu

Sprememba Javnega razpisa za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2017

8. 1. 2018
Sprememba (Uradni list RS št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018) Javnega razpisa za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2017

V Javnem razpisu za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2017 (Uradni list RS, št. 54/17; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v prvem poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:« datum »10. 1. 2018« nadomesti z datumom »28. 2. 2018«.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1348