Show menu

Javni razpis »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)«

8. 1. 2018
Javni razpis »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)« (Uradni list RS št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018)


Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4.  S  tem  prispevajo k uresničevanju ciljev RISS, ki predvideva vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo učinkovit prenos  znanja  iz  javno-raziskovalnih organizacij  v podjetja.

Namen javnega razpisa je spodbujati pripravo in izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov (operacij), ki bodo izkazovali:
  • koncentracijo znanja in kompetenc,
  • znanstveno in tehnološko odličnost,
  • tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti,
  • zavezo in sposobnost vlaganja lastnih sredstev in
  • trajnost projektov (tudi po obdobju sofinanciranja).

Podprti projekti bodo spodbujali k vključevanju v globalne verige vrednosti oziroma znanja in s tem k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese.

Rok za prejem ponudb: 2. 3. 2018 do 12:00 ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1585