Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja

16. 1. 2018
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije

Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje programov neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja.

Predmet razpisa so programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ogroženih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi.
Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa.

Rok za prejem ponudb: 26. 1. 2018 do 12.00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/