Show menu

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem

16. 1. 2018
Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018)

Predmet javnega razpisa je podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu.

Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokovno usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva ter javna objava liste supervizorjev.

Rok oddaje vlog do 12.  2.  2018.

Izvajalec razpisa: Socialna zbornica Slovenije