Show menu

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji...

22. 1. 2018
Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2018, na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JPR-SLOA-2018) (Uradni list RS št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018)

Predmet JPR-SLOA-2018 je (so)financiranje kulturnih projektov, izvedenih v letu 2018, nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 4. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2017 do 2021 (z dne 12. 9. 2017). Cilja javnega razpisa sta: ohranjanje, razvoj in promocija jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji ter višja raven območne in področne kulturne integracije manjšin.

Rok za prejem ponudb do 20. 2. 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo