Show menu

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH

22. 1. 2018
Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije (Uradni list RS št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki je na javnem razpisu NKFIH v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Madžarski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skladno z določili madžarskega javnega razpisa in ga odda na razpisu NKFIH.

Rok za oddajo prijav: do 15. 02. 2018 do 15. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/18/razpis-NKFIH-18.asp