Show menu

Javni razpis»Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018–2022«

30. 1. 2018
Javni razpis»Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018–2022« (Uradni list RS št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje veljavnih programov usposabljanja in licenčnih seminarjev skladno z Zakonom o športu, programov nadaljnjih usposabljanj na področju športa ter prenove programov usposabljanja za strokovne delavce na področju športa.

Namen javnega razpisa je zaposlenim, ki delujejo na področju športa, omogočiti pridobivanje znanj in kompetenc, ki so nujne zaradi potreb posameznih delovnih mest, do katerih prihaja zaradi nove oziroma spremenjene športne opreme in orodij, tehnike izvajanja trenažnega procesa in  procesa rehabilitacije, didaktičnih pripomočkov idr.

Cilj javnega razpisa je omogočiti pridobitev, izboljšanje in poglabljanje tistih kompetenc, ki jih posamezniki potrebujejo na ravni delovnih mest, zaradi sprememb tehnologije, narave dela ter potreb na trgu dela, še posebej na področjih, ki šele postajajo pomembne in bodo prispevale k večji konkurenčnosti gospodarstva, in sicer s sofinanciranjem aktivnosti, ki  bodo zagotovile skupaj najmanj sedem tisoč sedemsto posameznikom, da se bodo lahko vključili v veljavne programe usposabljanja in licenčne seminarje skladno z  Zakonom o športu, programe nadaljnjega usposabljanja na področju športa in najmanj šest tisoč šesto petinštirideset posameznikom pridobitev dodatnih kompetenc na področju športa.

Rok za prejem ponudb: 09.03.2018 do 12:00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport