Show menu

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3"

30. 1. 2018
Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3 (Uradni list RS št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018)

Predmet javnega razpisa je  sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki  bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij na območjih belih lis in je razdeljen v dva sklopa:
  • sklop 1: Sofinanciranje GOŠO 3 VZHOD
  • sklop 2: Sofinanciranje GOŠO 3 ZAHOD

V okviru predmetnega javnega razpisa je
  • GOŠO 3 VZHOD opredeljen kot območje belih lis v lokalnih skupnostih na območju Savinjske, Zasavske, Posavske statistične regije, statistične regije Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-notranjske statistične regije (statistična regija, klasifikacija NUTS 3);
  • GOŠO 3 ZAHOD opredeljen kot območje belih lis v  lokalnih skupnostih na območju Osrednjeslovenske, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške statistične regije (statistična regija, klasifikacija NUTS 3).

Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij na območjih, kjer tem gospodinjstvo tak dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev še ni omogočen in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo takih širokopasovnih omrežij, ki bi tak dostop omogočala v naslednjih 36 mesecih od 18. 11. 2016, ko je bil zaključen zadevni postopek izražanja tržnega interesa, to je do 18. 11. 2019.

Rok za prijavo: 9. 4. 2018 do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za javno upravo 

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij_naslednje_generacije/