Show menu

1. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

6. 2. 2018
1. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (Uradni list RS št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018)

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.


Rok za prejem ponudb: 25. 05. 2018

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano