Show menu

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019

6. 2. 2018
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 (Uradni list RS št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018)


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij  v  opredmetena  in  neopredmetena  osnovna  sredstva, povezano z:
  • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
  • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Rok za prejem ponudb: 26. 10. 2018 do 12:00.

Izvajalec razpisa:Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo