Show menu

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022

6. 2. 2018
Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022 – za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko notranjska (Uradni list RS št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018)


Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na območju Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture. 

Javni razpis je namenjen:
  • krepitvi podjetniškega potenciala za MSP;
  • pospeševanje ustanavljanja novih MSP.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispe
vati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne  naložbe  3.1. »Spodbujanje  podjetništva,  zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Rok za prejem ponudb: 19.02.2018 do 17:00.

Izvajalec razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1136