Show menu

Sprememba javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017–2018

12. 2. 2018
Sprememba javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017–2018, (Uradni list RS št. 7/2018 z dne 7. 2. 2018) objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59, dne 27. 10. 2017.

V Javnem razpisu razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017–2018 se:
  • v prvem odstavku 11. točke javnega razpisa »Roki in način prijave na javni razpis« spremeni drugo odpiranje in sicer se po novem glasi:»2. rok: 14. 3. 2018«.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Izvajalec razpisa: SPIRIT Slovenija, javna agencija