Show menu

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2018/2019

12. 2. 2018
Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2018/2019 (Uradni list RS št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018)

Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.

Rok za prejem ponudb: 28.02.2018 do 12:00 ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1593