Show menu

Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2018

12. 2. 2018
Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2018 (Uradni list RS št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018)

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.
Nagrade se podelijo za izjemne dosežke in za življenjsko delo.

Rok za oddajo predlogov 5. 5. 2018, do 13. ure.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva