Show menu

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področjih

20. 2. 2018
Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-UM-2018 (Uradni list RS št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018)

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-UM-2018.
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo kulturni izvajalci izvedli v letu 2018.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 455.000,00 evrov.

Razpis bo trajal od 16. 2. 2018 do 19. 3. 2018.

Besedilo javnega razpisa bo 16. 2. 2018 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo