Show menu

Tretji javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

20. 2. 2018
Tretji javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« (Uradni list RS št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Rok za prejem ponudb: 10. 4. 2018

Izvajalec razpisa: Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1379