Show menu

Tretji javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«

20. 2. 2018
Tretji javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« (Uradni list RS št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Rok za prejem ponudb: 10. 4. 2018

Izvajalec razpisa: Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano