Show menu

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč in nepremičnin

20. 2. 2018
Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč (Uradni list RS št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018)
Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine (Uradni list RS št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018)

Izvajalec razpisa: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije