Show menu

Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov

20. 2. 2018
Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov (Uradni list RS št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je predlog izbora prijav in financiranje izvajanja konesioniranih raziskovalnih programov na podlagi koncesije, ki jo podeli minister, pristojen za znanost.

Javni poziv bo odprt do vključno 6. 3. 2018 do 14. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

http://www.arrs.gov.si/sl/obvestila/18/objavljen-poziv-povecanje-programi.asp